PRZYJDŹ 8 I 9 PAŹDZIERNIKA DO HALI EXPO XXI W WARSZAWIE NA TARGI FITNESS & WELLNESS I POZNAJ BLIŻEJ

FITQUEST!

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE SWÓJ WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ WYKONUJĄC 

  • 5 ZADAŃ
  • W 4 MINUTY
  • BY OTRZYMAĆ 8 POMIARÓW
  • I 1 WYNIK FQ (ILORAZU FITNESSU)

ZAPRASZAMY!