CityFit sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa jako organizator („Organizator”)  Akcji Promocyjnej pod nazwą „Zniżka dla studentów” (Akcja Promocyjna”) niniejszym informuje iż zmianie ulega Regulamin Akcji Promocyjnej. Czyniąc zadość przewidzianym w paragrafie 12 pkt. 3 Regulaminu obowiązkom informacyjnym, poniżej przedstawia się postanowienia ulegające zmianie.

 

Aktualne brzmienie:

„Czas trwania Akcji Promocyjnej” – 19.10.2017 r.- 31.08.2018 r.

 

Brzmienie po zmianach:

„Czas trwania Akcji Promocyjnej” – 19.10.2017 r.- 8.03.2018 r.

 

Organizator informuje iż uczestnicy Akcji Promocyjnej, którzy do dnia zakończenia jej obowiązywania dokonali prawidłowego i skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i otrzymali kod rabatowy uprawniający do korzystania z oferty wybranego przez siebie klubu fitness zachowują wszelkie przewidziane w Regulaminie prawa, zwłaszcza prawo do korzystania z kodu rabatowego do okresu wskazanego w paragrafie 5 pkt. 6 Regulaminu.

Organizator ponadto oświadcza iż w związku ze zmianą Regulamin każdy uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo do odstąpienia udziału w Akcji Promocyjnej poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi.

 

Zmiany Regulaminu o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem 8.03.2018 r.