Chat with us, powered by LiveChat

Kluby CityFit w Sadyba Best Mall oraz Lublin Plaza

Sadyba Best Mall w Warszawie oraz Lublin Plaza to kolejne lokalizacje, w których powstaną kluby CityFit. Zgodnie z umową podpisaną przez sieć z zarządcą obu galerii – Klépierre Management Polska – otwarcia nastąpią na początku przyszłego roku.

Klub na Sadybie zlokalizowany będzie na 2. piętrze i będzie miał powierzchnię 1600 mkw.  Będzie to szósta lokalizacja CityFit w Warszawie. Klub w Lublin Plaza będzie drugą lokalizacją sieci w stolicy Lubelszczyzny. Lokal o powierzchni 1600 mkw. znajdzie się na 2. piętrze galerii.

– Dążymy do umocnienia pozycji CityFit w kluczowych dla nas miastach. Starannie analizujemy dostępne lokalizacje, wybierając te, które uważamy za najbardziej atrakcyjne. Tak było w tym przypadku i jestem przekonany, że nowe kluby będą cieszyć się dużym powodzeniem. Umowa z Klépierre Management Polska jest kolejnym ważnym krokiem w naszej ekspansji – mówi Piotr Szymoński, Expansion Director CityFit.

Oba kluby czynne będą 24h/7. Klubowicze będą mogli korzystać ze sprzętu klasy premium, grupowych zajęć fitness oraz licznych udogodnień takich jak wejście dzięki skanowaniu mapy palca, fontanny z wodą filtrowaną czy autorskie zajęcia wprowadzające dla początkujących. Wnętrze podzielone zostanie na ergonomiczne strefy treningowe, wśród których znajdzie się strefa relaksu, w której będzie można odpocząć po treningu, podgrzać i zjeść posiłek. Sieć nie wymaga podpisywania długoterminowych umów, a z oferty klubów mogą korzystać również posiadacze pakietów sportowych OK System.

– Bardzo się cieszę, że CityFit dołączy do grona naszych najemców. Strategią Klépierre jest m.in. tworzenie przestrzeni stanowiących miejsca spotkań i odpowiadających na potrzeby lokalnych konsumentów. Poza ofertą handlową, do współpracy zapraszamy najemców, których usługi zaspokoją oczekiwania konsumentów. Właśnie dlatego przykładamy dużą uwagę, do tego, żeby w naszych obiektach obecne były wysokiej jakości kluby fitness i inne miejsca poświęcone rozrywce. Dbamy o to, aby nasza oferta była komplementarna, a zarazem podążała za aktualnymi trendami – mówi Agata Dubowik, Leasing Director, Klépierre Management Polska.

CityFit posiada obecnie 15 lokalizacji. Do końca 1Q 2019 sieć będzie liczyła przynajmniej 20 klubów.

Клубы CityFit в Sadyba Best Mall и в Lublin Plaza

Sadyba Best Mall в Варшаве и Lublin Plaza — это следующие места, в которых появятся клубы CityFit.  Согласно договору, подписанному с управляющим обеих галерей – Klépierre Management Polska – открытие состоится в начале следующего года.

Клуб в Sadyba будет располагаться на 2 этаже и занимать площадь 1600 м кв.  Это будет шестой клуб CityFit в Варшаве. Клуб в Lublin Plaza станет вторым клубом в столице Люблинского региона. Помещение площадью 1600 м кв. будет располагаться на 2 этаже галереи.

– Мы стремимся укрепить позиции CityFit в ключевых для нас городах. Мы тщательно анализируем доступные места, выбирая те, которые считаем наиболее привлекательными. Так было и в этом случае и я убежден, что новые клубы будут пользоваться большим успехом. Контракт с Klépierre Management Polska является еще одним важным шагом в нашем расширении, – говорит Пьотр Шимоньский, Expansion Director CityFit.

Оба клуба будут открыты 24/7. Члены клуба смогут использовать оборудование премиум-класса, посещать групповые занятия по фитнесу и пользоваться многочисленными удобствами, такими как вход со сканированием отпечатков пальцев, фонтаны с отфильтрованной водой или авторские вводные занятия для начинающих. Пространство будет разделено на эргономичные тренировочные зоны, среди которых будет зона отдыха, в которой можно будет отдохнуть после тренировки, разогреть и принять пищу. Сеть не требует подписания долгосрочных контрактов, а предложениями клубов также могут воспользоваться владельцы спортивных пакетов OK System.

– Я очень рад, что CityFit присоединится к группе наших арендаторов. Стратегия Klépierre также заключается в создании пространств, которые являются местами встреч и отвечают потребностям местных потребителей. Помимо коммерческого предложения мы приглашаем арендаторов, услуги которых удовлетворят ожидания потребителей. Именно поэтому мы уделяем большое внимание тому, чтоб на наших объектах были качественные фитнес-клубы и другие места, посвященные развлечениям. Мы заботимся о том, чтобы наше предложение было максимально полным и в то же время соответствовало современным трендам, –  говорит Агата Дубовик, Leasing Director, Klépierre Management Polska.

CityFit в настоящее время насчитывает 15 клубов. К концу первого квартала 2019 года в сети будет не менее 20 клубов.

 

Прочитайте также

2018.10.30

CityFit will open 2 new clubs

CityFit, the largest fitness operator 24h/7, signed agreements for two new locations. The clubs...

2018.10.30

Безопасно ли в фитнес-клубах?

Фитнес-клубы снова открылись 7 недель назад. Члены клуба вернулись на тренировки 6 июня, после...