Chat with us, powered by LiveChat
Praca w centrali Atrium Centrum, al. Jana Pawła II 27, Warszawa

CityFit, to dynamicznie rozwijająca się sieć klubów fitness. Aktualnie mamy już 22 kluby w całej Polsce i cały czas ta liczba rośnie. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby Polaków, aby przekazać im swoją pasję do zdrowego stylu życia!

Mamy ambitne cele związane z dalszym rozwojem biznesu: zarówno od strony kolejnych lokalizacji jak też nowych, innowacyjnych usług umacniających naszą pozycję na polskim rynku fitness.

Realizacja naszych celów strategicznych jest silnie oparta na optymalnie funkcjonujących najważniejszych systemach IT (CRM) zapewniających Klientom dostęp do naszych obecnych oraz przyszłych usług a kadrze managerskiej pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji.

W związku z tym wzmacniamy nasz zespół operacji IT poszukując Kandydatów na stanowisko:

Software Delivery Project Manager

 

Cel:      Będziesz aktywnie dbać o biznesowo-technologiczny rozwój naszego głównego   

            systemu IT (CRM + aplikacja mobilna) oraz współpracę z zewnętrznymi

            dostawcami usług software development’u

 

Kluczowe zadania:

 • przeprowadzenie audytu procesów, metodyk oraz dokumentacji związanej z wytwarzaniem oprogramowania przez aktualnego dostawcę usług
 • identyfikacja ryzyk i wdrożenie mechanizmów mitygujących
 • standaryzacja współpracy na linii organizacja – zewnętrzny software-house w zakresie całościowego cyklu wytwarzania oprogramowania oraz wersjonowania
 • analiza, kontrola i doskonalenie 2 kluczowych mechanizmów: współpracy z dostawcami oraz kontroli jakości tworzonego kodu
 • ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami w zakresie definiowania wymagań dot. nowych funkcjonalności
 • współpraca w planowaniu i nadzorowanie integracji z zewnętrznymi systemami IT
 • bliska współpraca z działem IT, kluczowymi interesariuszami biznesowymi (szczególnie z zarządem) oraz zewnętrznymi dostawcami usług IT.

Szukamy osoby, która:

 • Ma kilka lat praktyki w zarządzaniu wewnętrznymi procesami wytwarzania software’u w oparciu o wiodące metodyki projektowe.
 • Zna specyfikę współpracy z zewnętrznymi usługodawcami IT i ma doświadczenie w optymalizacji i kontroli mechanizmów, procesów i dokumentacji na styku: organizacja-dostawca.
 • Rozumie potrzeby biznesu i umiejętnie łączy realizację potrzeb organizacyjnych ze specyfiką działań IT.
 • Ma kierunkowe wykształcenie, idealnie uzupełnione o edukację z zakresu biznesu/zarządzania.
 • Posługuje się zawodowo językiem angielskim na dobrym, roboczym poziomie.

Wybranej osobie oferujemy:

 • atrakcyjny pakiet płacowo-socjalny
 • ambitną rolę w zespole odpowiedzialnym za newralgiczny obszar funkcjonowania firmy
 • realny wpływ na rozwój firmy poprzez wdrażanie własnych pomysłów i realizację autorskich projektów.

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Zostaw swoje CV, a skontaktujemy się z Tobą w przypadku otwarcia rekrutacji na stanowiska będące w zakresie Twoich zainteresowań.