Chat with us, powered by LiveChat
Zajęcia grupowe

Znajdź zajęcia grupowe

Cycling

City Cycling
City Cycling
City Cycling
Zajęcia rowerowe skierowane do osób, które oczekują efektywnego treningu, ale i dobrej zabawy. Pracujemy nad ogólną poprawą kondycji i wydolności organizmu z uwzględnieniem prawidłowej techniki jazdy. Trening oparty na zmiennej intensywności i prowadzony przy specjalnie dobranej muzyce.

📣 Tylko teraz! Wpisowe za 0 zł i 69 zł za 1. mies. w karnecie 6 miesięcznym!