Chat with us, powered by LiveChat

ZARYS

O co chodzi?

Zapraszamy do przeczytania zawartej poniżej Polityki, aby zrozumieć, jak korzystanie ze strony www.cityfit.pl wpływa na sferę prywatności, w jaki sposób monitorujemy zachowania użytkowników naszych stron, jak wykorzystujemy zebrane dane czy w końcu jakie prawa przysługują użytkownikom.

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy spółką z Grupy CityFit, która administruje stroną www.cityfit.pl i przetwarza dane, w tym dane osobowe użytkowników jako podmiot decydujący o tym, co się z takimi danymi dzieje. Zgodnie z nazewnictwem ustawowym jesteśmy Administratorem danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za używanie i ochronę danych naszych użytkowników.

 

Jakie dane?

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jego wejście w życie zmieniło dotychczasowe zasady kwalifikowania informacji jako danych osobowych. Informacje, które automatycznie zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony [takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego] w określonych sytuacjach mogą stanowić dane osobowe i dlatego znajdą do nich zastosowanie wymogi RODO. Niezależnie część informacji przez nas zbieranych pozostanie zwykłymi danymi, niekwalifikowanymi jako osobowe. Ta Polityka wyjaśnia, jak przetwarzamy obie kategorie danych dotyczących strony www.

 

Dlaczego przetwarzamy dane?

Przetwarzanie danych użytkowników naszej strony umożliwia nam zarządzanie nią, czynienie jej bardziej przyjazną a korzystanie z niej bardziej intuicyjnym. Jednocześnie dzięki wykorzystywaniu danych możemy obsługiwać zapytania użytkowników, umożliwiać płynną rejestrację i jeśli użytkownik sobie tego życzy dostosowywać treści emitowane na stronie do jego preferencji. Niezależnie przetwarzanie części danych podyktowane jest nie naszymi decyzjami, ale wymogami technicznymi twórców strony www.

 

Czy możemy je przetwarzać?

Możemy przetwarzać dane użytkowników naszej strony www.cityfit.pl z kilku powodów, które wprost zostały uregulowane przepisami prawa. Najistotniejszym jest potrzeba ich przetwarzania celem zapewnienia funkcjonowania samej strony, niemniej istotna jest także możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników, czy wreszcie wykonania umowy, którą użytkownik akceptuje w momencie rejestrowania się. Bez względu jednak na rodzaj powodu uzasadniającego przetwarzanie zawsze działamy na podstawie i w granicach prawa.

 

Czy komuś udostępniamy dane?

Będziemy udostępniać dane użytkowników strony współpracującym z nami usługodawcami, którymi mogą być zarówno firmy należące do Grupy CityFit jak i partnerzy zewnętrzni, z którymi mamy podpisane umowy. Partnerzy ci mogą posiadać siedzibę zarówno na terenie jak i poza terenem Unii Europejskiej. Niezależnie może dojść do udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości lub innym organom państwowym odpowiednio do ich uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 

Uprawnienia użytkowników.

Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, mogą również wyrazić sprzeciw co do wykorzystywania ich danych osobowych lub do ich przenoszenia. W przypadku danych zwykłych, niespełniających kryteriów danych osobowych, podstawowym prawem użytkownika jest prawo do informacji i przedstawiając tą Politykę, chcemy je w pełni zrealizować.

 

Brak zgody użytkownika

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony www bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików cookie, mimo możliwości zapoznania się z przedstawionymi w Polityce informacjami, uznajemy że użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na jego urządzeniu cookies i automatyczne zbieranie danych. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików cookie i zablokować automatyczne zbieranie danych.

 

Kontakt

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z tematyką tej Polityki pisząc na adres: [email protected].

 

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWO

 

 1. Administrator
  1. Niniejsza Polityka Prywatności strony www cityfit (zwana dalej „Polityką”) dotyczy strony: www.cityfit.pl i jest skierowana do jej użytkowników. Celem jej powstania jest wyjaśnienie użytkownikom rodzaju, zakresu i sposobów korzystania przez Administratora z danych i danych osobowych zbieranych przez Administratora automatycznie. Dodatkowo opisane zostały w niej prawa użytkownika.
  2. Za przetwarzanie danych użytkowników odpowiedzialny jest CityFit sp. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 27 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489476, NIP 5252574364, REGON 147005970.

 

 1. Dane
  1. Podczas korzystania przez użytkowników ze strony zbierane są dane. Część z nich zbierana jest automatycznie jak dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Pozostała część to dane udostępniane nam przez użytkownika, poprzez ich wpisywanie w dedykowanych do tego polach, takie jak adres e-mail czy imię i nazwisko. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnianych nam przez użytkownika danych osobowych znajdują się w regulaminie CityFit.
  2. Dane zbierane automatycznie są pozyskiwane dzięki umieszczeniu na urządzeniu użytkownika plików cookie.

 

 • Cookie
  1. Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę www na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika. Plik ten zawiera dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookie jest podstawowym sposobem przechowywania informacji przez stronę internetową, niemniej w tych samych celach korzysta się także z przestrzeni w przeglądarce zwanej „Local storage”. W tej Polityce postanowienia dotyczące cookie odnoszą się także do Local storage.
  2. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają zapisywanie i przechowywanie na urządzeniach użytkowników plików cookie. Użytkownik jest uprawniony jednak w dowolnym momencie do zmiany ustawień swojej przeglądarki i w rezultacie uniemożliwienia Administratorowi uzyskiwania dostępu do danych zebranych za pomocą plików cookie.
  3. Zapisanie cookie na urządzeniu użytkownika i zbieranie przez Administratora danych nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu.

 

 1. Po co nam cookie?
  1. Dane zebrane przy wykorzystaniu cookie pozwalają nam zapewnić prawidłowe działanie strony, pomagają zapamiętać preferencje użytkownika (język, kraj) podczas korzystania ze strony i podczas jego przyszłych wizyt, ponadto umożliwiają ulepszanie strony www poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk i wzorów użytkowania. Niezależnie określone rodzaje cookie pozwalają nam uzyskać informacje o tendencjach w zachowaniach użytkowników co usprawnia pokazywanie reklam, poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkownika.
  2. Przy wykorzystaniu cookie nie przechowujemy wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej.

 

 1. Udostępnianie danych
  1. Administrator wykorzystuje zbierane przez siebie dane. Dodatkowo, w przypadku cookie tzw. strony trzeciej, które są wykorzystywane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne, dane są przez nas udostępnianie naszym partnerom. Celem jest świadczenie nam usług wymaganych przez nas w celu poprawy naszych usług i doświadczenia użytkownika podczas przeglądania naszej strony. Główne usługi, do których są wykorzystywane „cookies stron trzecich”, to uzyskiwanie statystyk dotyczących ruchu i umożliwienie działania chat’a na stronie.
  2. W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z partnerów Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu panującego w Unii Europejskiej (USA). W takich przypadkach jednak zawieramy z naszym partnerem odpowiednie umowy i zawieramy w nich Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 

 1. Rodzaje cookie
  1. Niezbędne pliki cookie – pomagają uczynić stronę internetową użyteczną, umożliwiając działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
  2. Cookie strony trzeciej – cookie podmiotów zewnętrznych, z którymi Administrator współpracuje a które nadają własne cookie w celu świadczenia usług na rzecz Administratora. Niezależnie Administrator wskazuje, że strony trzecie mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, gdy kliknie on na ikony typu „Dodaj” lub „Lubię to” charakterystyczne dla danej strony trzeciej podczas pobytu na stronie Administratora. Administrator nie kontroluje stron www podmiotów trzecich ani ich działań i zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich stron www.
  3. Trwałe pliki cookie to pliki cookie, które są przechowywane przez określony czas także po zamknięciu przeglądarki i zakończeniu sesji. Oznacza to, że użytkownik wracający na stronę zostanie przez nią rozpoznany.
  4. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozwalają stronie monitorować ruch użytkownika podczas jednej sesji.

 

 • Uprawnienie do usunięcia
  1. Użytkownik może ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, zmieniając konfigurację przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania plików cookie w przeglądarce, zobacz menu „Pomoc” w samej przeglądarce.

 

 • Pliki cookie używane przez stronę

 

 

Poniże zestawienie jest aktualizowane tak szybko, jak to możliwe, niemniej może zaistnieć sytuacja, w której tabela tymczasowo nie zawiera jakiegoś pliku cookie.
Cookie Typ Cel Czas
__oauth_redirect_detector HTTP Pozwala stronie zarządzać chatem, tak aby dostosować treści do użytkownika. 1 dzień
_icl_visitor_lang_js HTTP Pozwala stronie zapamiętać preferowany język użytkownika. 1 dzień
CASID HTTP Pozwala stronie zoptymalizować działanie chat’a. Sesyjne
wpml_browser_redirect_test HTTP Pozwala stronie zapamiętać preferowany język użytkownika. Sesyjne
__lc_cid HTTP Niezbędny plik cookie. Umożliwia funkcjonowanie chata na stronie. 3 lata
__lc_cst HTTP Niezbędny plik cookie. Umożliwia funkcjonowanie chata na stronie. 3 lata
rc::a HTML Niezbędny plik cookie. Umożliwia odróżnienie ruchu generowanego przez użytkownika od ruchu generowanego przez boot’a. Pozwala tworzyć wiarygodne statystyki dotyczące strony. Trwałe
rc::b HTML Niezbędny plik cookie. Umożliwia odróżnienie ruchu generowanego przez użytkownika od ruchu generowanego przez boot’a. Pozwala tworzyć wiarygodne statystyki dotyczące strony. Sesyjne
rc::c HTML Niezbędny plik cookie. Umożliwia odróżnienie ruchu generowanego przez użytkownika od ruchu generowanego przez boot’a. Pozwala tworzyć wiarygodne statystyki dotyczące strony. Sesyjne
__lc2_cid HTTP Umożliwia stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają ją w zależności od preferencji użytkownika. Dedykowany funkcjonującemu na stronie chat’owi.

 

3 lata
__lc2_cst HTTP Umożliwia stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają ją w zależności od preferencji użytkownika. Dedykowany funkcjonującemu na stronie chat’owi.

 

3 lata
__livechat HTTP Umożliwi personalizacje chata na stronie. 3 lata
_ga HTTP Nadanie ID umożliwiające tworzenie statystyk dotyczących ruchu użytkownika na stronie. 2 lata
_gat HTTP Umożliwia tworzenie statystyk dotyczących strony. 1 dzień
_gid HTTP Nadanie ID umożliwiające tworzenie statystyk dotyczących ruchu użytkownika na stronie. 1 dzień
_hjid HTTP Nadaje ID na czas sesji. Umożliwia tworzenie statystyk dotyczących ruchu użytkowników na stronie. 1 rok
_fbp

_fr

HTTP Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Zamiarem jest wyświetlanie odpowiednich reklam i

angażowanie indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i zewnętrznych reklamodawców. Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania reklam reklamodawców.

 

3 miesiące
_gcl_au HTTP Cookie reklamowe. Wykorzystywane przez Google AdSense do dostarczania produktów reklamowych. 3 miesiące
NID HTTP Cookie reklamowe. Nadaje identyfikator wykorzystywany do identyfikowania urządzeń powracających na stronę. 6 miesięcy
test_cookie HTTP Cookie weryfikujące ustawienia przeglądarki dotyczące umieszczania plików tekstowych na urządzeniu użytkownika. 1 dzień