Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin Klubu CityFit

WSTĘP

Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby CityFit (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”) z:

 1. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Rzeszowie, przy al. Tadeusza Rejtana 65 (Plaza Rzeszów) zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
 2. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 27 (Rondo ONZ) zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
 3. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Głębockiej 13 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
 4. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Lublinie, przy al. Spółdzielczości Pracy 26 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59;
 5. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Bielsku-Białej, przy ul. Kolistej 23 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
 6. CityFit 24/7 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000520624, NIP: 701-043-81-73, regon: 147410570 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Wałbrzychu, przy ul. 1 maja 64;
 7. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472 A zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
 8. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Katowicach, przy ul. Rynek 12 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
 9. CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego w Bydgoszczy, przy ul. Kruszwickiej 1 zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
 10. CityFit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000489476, NIP: 525-257-43-64, regon: 147005970 o kapitale zakładowym w wysokości 9.339.800,00zł, w przypadku klubu zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 3A zawierając Umowę do dnia 31.08.2018 godz.: 11:59,
 11. CityFit Membership sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616392, NIP: 5272769131, regon: 364381649 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w przypadku klubu zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Suchej 1, w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 20, w Chorzowie przy ul. Parkowej 20, Krakowie przy ul. Armii Krajowej 25, w Warszawie Rondo Wiatraczna przy ul. Grochowskiej 207, w Poznaniu przy al. Solidarności 47 (Galeria Pestka), w Warszawie przy ul. Młynarskiej 8/12 (Wola Plaza), w Warszawie przy al. Jerozolimskie 148 (Reduta), w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90 (Toruń Plaza), w Warszawie przy ul. Powsińska 31(Warszawa Sadyba Best Mall), w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 52A, w Lublinie przy ul. Lipowej 13 (Lublin Plaza), w Gdańsku przy ul. Targ Sienny 7 (Forum Gdańsk) w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 19 (Lublin Zana) oraz od dnia 31.08.2018 godz. 12:00 w przypadku klubu zlokalizowanego w Rzeszowie przy al. Tadeusza Rejtana 65 (Plaza Rzeszów), w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27 (Rondo ONZ), w Warszawie przy ul. Głębockiej 13, w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 26, w Bielsku-Białej przy ul. Kolistej 23, w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 472 A, w Katowicach przy ul. Rynek 12, w Bydgoszczy przy ul. Kruszwickiej 1, we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 3A, w Puławach przy ul. Lubelskiej 2, w Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego10;
 12. Spółki wskazane powyżej zastrzegają sobie prawo do nawiązania współpracy ze sobą nawzajem celem sprzedaży Karnetów umożliwiających klientom korzystanie z większej liczby klubów, w związku z powyższym dla klientów, którzy zakupili członkostwo przed dniem 31.08.2018 godz.: 11:59, i zechcą rozszerzyć posiadane członkostwo o możliwość korzystania z większej liczby klubów stroną Umowy pozostaje spółka z którą Członek Klubu miał już zawartą Umowę.

Wszystkie powyższe spółki świadczą usługi umożliwiające korzystanie z klubów  działających pod marką CityFit, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

DEFINICJE

Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

 1. CityFit – spółka (o której mowa we wstępie powyżej) z którą Członek Klubu zawiera Umowę.
 2. Członek Klubu- osoba korzystająca z usług oferowanych przez CityFit, która spełniła warunki określone w punkcie 2 poniżej
 3. Klub – lokalizacja wybrana przez klienta w systemie online przy zakupie Karnetu;
 4. Strefa Klienta – strefa dostępna dla klienta po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony cityfit.pl umożliwiająca zamrażanie, odmrażanie, anulowanie członkostwa, dostęp do faktur oraz wszelkich informacji na temat członkostwa oraz zakupionych usług;
 5. Kiosk – urządzenie znajdujące się w lobby Klubu pozwalające na dokończenie procesu rejestracji członka, zakup członkostwa, wydrukowanie niezbędnych zgód;
 6. Zamrożenie Członkostwa – czynność dokonana przez Członka Klubu pozwalająca na utrzymanie członkostwa w mocy, wyznaczająca niższy poziom opłaty członkowskiej, jednak uniemożliwiająca wstęp do Klubu/Klubów;
 7. Opłata członkowska – opłata umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych przez Klub;
 8. Opłata wpisowa – opłata, która może zostać naliczona w związku z uzyskaniem Statusu Członka Klubu;
 9. Opłata za zamrożenie członkostwa – kolejna opłata przypadająca po dacie zamrożenia członkostwa o obniżonej wartości z uwagi na zablokowanie możliwości wstępu do Klubu, niemniej jednak pozwalająca utrzymać członkostwo w mocy;
 10. Dzień płatności – za dzień płatności uznaje się dzień:
  a) otwarcia Klubu dla klientów w przypadku klientów, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem Klubu,
  b) przystąpienia członka do Klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia, lub
  c) dzień odmrożenia członkostwa w przypadku jego wcześniejszego zamrożenia;
 11. Dzień Otwarcia dla klientów – pierwszy dzień funkcjonowania nowo otwartego Klubu, w którym klienci posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług Klubu;
 12. Dni Otwarte – dni, w których dostęp do Klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu;
 13. Karnety – wszystkie karnety z oferty CityFit dostępnej na stronie cityfit.pl. CityFit zastrzega sobie możliwość ograniczeń ilościowych dostępnych Karnetów;
 14. Umowa – umowa o umożliwienie korzystania z usług Klubu wyłącznie przez klientów;
 15. celowo usunięty
 16. Okres rozliczeniowy – okres 30 dni, wyznaczony na potrzeby dokonywania rozliczeń pomiędzy klientami a CityFit z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług, rozpoczynający się z dniem aktywacji;
 17. celowo usunięty
 18. Aplikacja – aplikacja mobilna CityFit, CityFit informuje, iż minimalne wymagania systemowe, aby pobrać Aplikację to Android 7 i iOS
 19. Kod QR – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny możliwy do pobrania z Aplikacji.